Ośrodek nauki pisania

Ośrodek nauki pisania New York Language Learning Center pełni ważną rolę dla społeczności szkoły. Studenci mają tutaj możliwość uczenia się w innowacyjnych warunkach seminaryjnych. Jest to najnowszej generacji obiekt, którego zadaniem jest pomaganie studentom w sprostaniu wyzwań napotykanych w czasie nauki pisania na poziomie college’u. Zasoby multimedialne obejmuję stanowiska komputerowe i najnowszej generacji urządzenia audiowizualne.

Ośrodek zapewnia studentom NYLLC taki poziom nauki pisania, pomoc i zachętę, aby ułatwić im osiąganie postępów w czasie zajęć w szkole. Lektorzy prowadzący zajęcia z pisania kompozycji organizują swoje zajęcia w ośrodku przynajmniej dwa razy na semestr w celu skorzystania z dostępnych tam zasobów. Dodatkowo, uczniowie potrzebujący dodatkowej pomocy w pisaniu mogą umówić się na konsultację. W godzinach popołudniowych organizowane są indywidualne i grupowe (małe grupy) konsultacje dla uczniów w ramach nauki pisania kompozycji. Warsztaty i seminaria dyskusyjne prowadzone są przez uznanych autorów, profesjonalnych pisarzy i naukowców, dzięki czemu uczniowie mogą uzyskać dodatkową pomoc w przygotowaniu swoich prac pisemnych.

Poza tym, w ośrodku nauki pisania mieści się zbiór książek stanowiących materiał dydaktyczny pomocny w nauce pisania i inne materiały skatalogowane w bibliotece. Koordynator i dwóch pełnoetatowych pracowników naukowych nadzoruje codzienną pracę ośrodka nauki pisania, prowadzi seminaria dyskusyjne i decyduje o treści seminariów, organizacji warsztatów, imprez i gromadzeniu zasobów. Seminaria pełnią rolę alternatywnego forum, gdzie studenci mogą uzyskać wsparcie potrzebne do ukończenia swoich prac pisemnych. Oprócz tego, zachęcają do wysiłku intelektualnego i pracy akademickiej, Ośrodek nauki pisania sponsoruje również kilka wydarzeń kulturalnych w każdym semestrze. Ta działalność obejmuje studenckie odczyty poezji, pokazy filmów i konkursy dla autorów. W ośrodku nauki pisania odbywają się również warsztaty rozwojowe dla lektorów uczących pisania w college’u. Zostały one tak zaprojektowane, aby lektorzy mogli być na bieżąco względem pedagogicznych jak i kreatywnych elementów pisania.

Informacji kontaktowe:
383 Pearl Street, 4th fl., Brooklyn
Tel: 1-718-522-9073 ext. 2212

Godziny otwarcia:
poniedziałek -czwartek: 9.00- 17.00
piątek: 10.00-16.00
wieczory i weekendy: należy się umówić