מרכז בחינות

המרכז ללימוד שפה של ניו יורק (NYLLC) מקיים בחינות מבוססות-מחשב במגוון מקצועות ותוכניות לימוד במרכז הבחינות שבקמפוס ברוקלין של מכללת ASA. למרכז הבחינות של מכללת ASA אישור לקיים בחינות CLEP (תוכנית בחינות ברמת מכללות). מידע אודות תוכנית CLEP ניתן להשיג במשרד הרשם בשני הקמפוסים של המכללה. מרכז הבחינות שלנו, המאושר על ידי החברות Prometric ו-Pearson Vue, מציע כעת מבחני הסמכה בתחום טכנולוגיית המידע מטעם CompTIA, Microsoft Cisco, VMware ו-ITIL. מידע נוסף על האמור לעיל עומד לרשותכם באתר האינטרנט של Pearson Vue (בלשונית 'שירותי בחינות'). על הסטודנטים לפנות גם אל יו"ר החטיבה שלהם לקבלת מידע אודות בחינות ההסמכה שניתנות על ידי המכללה.

Manhattan Campus:
1293 Broadway (1 Herald Sq.), 2nd fl.
Tel: 1-212-672-6462

Brooklyn Campus:
81 Willoughby Street, 1st fl.
Tel: 1-718-522-9073 ext. 2056

שעות הפעילות:
שני - שישי: 9 בבוקר עד 8 בערב
שבת: 10 בבוקר עד 3 אחה"צ