Yoğun İngilizce Programı (IEP)

Bu program, İngilizce iletişim becerilerini her alanda (okuma, yazma, gramer, telaffuz ve sözlü iletişim) daha iyi ve daha kapsamlı hale getirmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır.

Aşağıdakiler, Yoğun İngilizce Programının temel özellikleridir:

 • 2-4 8 haftalık eğitim
 • İngilizce yeterlilikte 10 seviye
 • Seviye başına 6 hafta
 • Haftada 20 saat ders
 • Sınırsız ve ücretsiz İngilizce rehberlik hizmetleri
 • Manhattan’ın göbeğinde eğitim
 • Seyrek öğrencili sınıflar
 • Bilgisayarlı laboratuvarlar
 • Her 2 haftada bir yeni kurs başlangıçları

Tamamlayınca ne olur?

 • Katılım sertifikası
 • 2 yıllık yüksekokul eğitim programlarına kayıt yaptırabilme imkânı

Yoğun İngilizce Programı Yerleştirme Puanları

SEVİYE HANGİ ÖĞRENCİLER KATILABİLİR KURSUN HEDEFLERİ

1
*(0-28)

Hiç bir İngilizce bilgisi olmayan; yazılı İngilizceye ve alfabenin tanınması ile telaffuzuna giriş ihtiyacı olan Temel alfabe, heceleme ve gramer bilgisi; basit kelime formasyonları ve tümce yapıları; konuşma bölümleri hakkında basit bilgiler.

2
*(29-57)

Az İngilizce bilgisi olan; yazılı İngilizceye ve ses sistemi ile tonlamanın tanınması ile telaffuzuna giriş ihtiyacı olan Yaygın cümle zamanlarında fiil kullanımı ve gramer konusunda temel bilgiler; konuşmanın temel bölümlerini geliştirebilme ve söyleşilere katılım gösterebilme.

3
*(58-86)

Temel seviyede olan; üç ana alan: okul, sosyal çevre ve işyerinde özgüven kazanma ihtiyacı olan Basit fiil cümlelerini net bir şekilde anlamayı geliştirme; Günlük yaşamda yazılı ve sesli mesajlar, talimatlar ve yönlendirmeler oluşturabilme; deyimler ve çeşitli tümceler kullanabilme

4
*(87-116)

Tüm beceri alanlarında netlik ve doğruluk edinmek ve telaffuz ile sözlük dağarcığının düzeltilmesine ihtiyacı olan; Akademi İngilizce yeterliliğini geliştirmek isteyen Anadil konuşanlarla çeşitli konularda etkileşim yetisini arttırma; alışılmış konularda okuma ve yazma; grup içinde fikir ve yorumları organize etme becerisinin gelişmesi;

5
*(117-147)

Az hatayla gramer yeterliliğine sahip olan; hayal gücü, yargı ve hislerini yansıtan ileri düzey yazılı dil geliştirme ihtiyacı olan Anadil konuşanlar arasındayken her alanda iletişim kurabilmek için gerekli form ve şemaları öğrenme; Gelişmiş yapıların uygunluğunu öğrenme; Akademik ve mesleki işleri takip edecek özgüveni geliştirme.

6
*(148-177)

Özgüvenli ve doğru bir şekilde iletişim kurabilen; yazılı ve sözlü dilde karmaşık sözcük dağarcığı ve yapıları genişletmek ihtiyacı olan Kritik düşünme becerileri geliştirme; Pratik dinleme ve idrak etmeyi geliştirme; Akıcı konuşma ve yazma öğrenme.

7
*(178-208)

İngilizceyi çeşitli kampüs ve akademik durumda, örneğin yeni konularda ders dinleme esnasında kullanabilen, ayrıca az evvel okuduğu veya öğrendiği bilgileri sözel olarak izah edebilen, içselleştirebilen. Yeni Nesil iBT (İnternet Tabanlı TEOFL) testine hazırlanma. Beceri oluşturma ders planını içeren ve TOEFL iBT yazarlarının orijinal testlerini de içeren, dört aşamalı kurs bağlantısı (seviye 7-10) öğrenme ve değerlendirme. İngilizceyi daha net ve doğru konuşma. (Kurs, her türlü telaffuz, stres, ritim ve tonlandırma çalışmalarını kapsar).

8
*(209-237)

Detaylı örneklerle ve organize bilimsel makalelerle birlikte yazılı becerilerin kazanılma ihtiyacı olan, gramerin ve çeşitli sözcük dağarcığının geliştirilmesi gereken. Temel geleneksel Amerikan değerleri ile kaynakları ve bunların çeşitli kurumları ve ABD’deki yaşamın her evresini nasıl etkilediklerine dair öğrenme.

9
*(238-267)

İlerleme sağlayabilmek adına içselleştirilmiş pratik becerilere odaklanma ve kritik düşünme ile iletişim yeterliliklerini geliştirme ihtiyacı olan, dil becerilerini ve sınav becerilerini keskinleştirmek isteyen. Gerçek hayatta konuşulan dile alışma; Dinleme idrak etme becerileri kazanma; Sözcük dağarcığını zenginleştirme; Amerikan kültürü ve yaşam tarzının çeşitli yönlerini öğrenme

10
*(268-297)

Kursu derslikten TOEFL ve akademik hazırlığa bir merdiven olarak kullanmak isteyen. Test hazırlık eğitimi, öğrencilerin iletişimsel becerilerini daha iyi hale getirecek, ilgilerini koruyacak, kendi becerileriyle ilgili farkındalıklarını arttıracak, özgüven oluşturmalarını sağlayacaktır. Grup önünde konuşurken özgüven geliştirme; göz teması, jest, ses tonu ve vücut dilinin daha iyi hale getirilmesi; bilgilerin, fikir ve yorumların kapsamlı ve organize bir şekilde sözlü olarak sunulması; bilgilendirici ve ikna edici konuşma temellerinin öğrenilmesi; kritik ve objektif dinleme; grup müzakerelerini yönetme ve katılma; web sitelerini değerlendirme dâhil olmak üzere internette araştırma yapmanın temelleri.