İkinci Dil Olarak İngilizce (ESL) Eğitimi

İkinci Dil Olarak İngilizce (ESL), NYLLC’nin pedagoji ve eğitim tarihindeki en uzun süreli ve en önemli öğelerden bir tanesini oluşturmaktadır. Bu eğitim, Temel İngilizce okur-yazarlığın belkemiğini teşkil eder. NYLLC tarafından sunulan ECL eğitim programı, çeşitli kültürlerden gelen göçmen öğrencilere dile yoğun giriş, imkânı tanıyarak, İngilizcenin pratik kullanımının önemini vurgular.

NYLLC’nin sunduğu ESL programı öğrencileri, öğrencinin hayatının pek çok yönünü geliştirmeyi hedefleyen bir kurstur. Bir öğrencinin yaşamını etkileyen alanlar arasında diğer akademik çevreler, sosyal çevreler ve meslekle/işle ilgili çevreler bulunur.

Öğrencilerin en yüksek İngilizce yetkinliğine ulaşabilmelerini mümkün kılabilmek amacıyla, beş yoğun aşamadan oluşan ESL düzeltme programı vardır. Öğrencinin ilerleme düzeyi tutarlıdır ve kendisine uygun yetkinlik seviyelerinde testlerle tam olarak tespit edilir.

ESL kursları, NYLLC’deki çeşitli öğrenci gruplarının akademik gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmış ders planlarından oluşur. Bu kurslar, ağırlıklı olarak konuşmaya ve okuma-yazmaya odaklanmaktadır. Daha da yoğun dil eğitimine gereksinim duyan öğrencilerin ise “A” ve “B” seviyesine yerleştirilmeleri mümkündür. Dil seviyesi biraz gelişmiş olan öğrenciler, ileri seviye kurlara kaydedilir (C, D veya E).

Belli seviyelerdeki dil yeterliliklerine göre yerleştirilen öğrencilerin, bu yeterliliklerinin belirlenmesi test yöntemi ile gerçekleştirilir. Öğrenciler, eğitmenler tarafından değerlendirilerek, kendilerine uygun seviyelerde eğitim alırlar.

Seviye tespit öğeleri içerisinde gramer, sözlü iletişim, okuma, yazma ve bütünleyici dil becerileri yer alır. Bu öğelerden bir tanesinin var olmadığı durumda, öğrencilerin kursu tekrar etmeleri gerekecektir. Bir öğrencinin üç veya daha fazla müfredat öğesinden yetersiz düzeyde performans göstermesi ve hiç ilerlememesi, öğrencinin kurstan çıkarılmasıyla sonuçlanabilir.

Sınavlardan alınan toplam puanların, uygulanan ESL programının evresini aşağıdaki şarta göre ölçmektedir: öğrencilerin İngilizce Kompozisyon I sınavına girmeden önce ESL’nin tüm seviyelerini tamamlamaları gerekmektedir.

Seviye Açıklama
Seviye A
(Her kurs 3 kredisiz kurs saatini kapsar)

ESL Okuma Becerileri - Seviye A
ESL Yazma Becerileri - Seviye A
ESL Gramer Becerileri - Seviye A
ESL Sözel İletişim Becerileri - Seviye A
Bütünleyici Dil Becerileri - Seviye A
ESL Seviye A ders programı, İngilizce iletişim kurma becerileri çok sınırlı olan öğrenciler için özel olarak geliştirilmiştir. Bu öğrenciler, yoğun, bileşen bazlı bir ders planına alınarak okuma, yazma, gramer uygulama, bütünleyici dil becerilerini ve sözlü iletişim becerilerini kazanırlar.
Seviye B
(Her kurs, 3 kredisiz kurs saatini kapsar)

ESL Okuma Becerileri - Seviye B
ESL Yazma Becerileri - Seviye B
ESL Gramer Becerileri - Seviye B
ESL Sözel İletişim Becerileri - Seviye B
Bütünleyici Dil Becerileri - Seviye B
Bu ESL seviyesinde kayıt olan öğrencilerin, herhangi bir kredi kazandıran kurs almalarına izin edilmemektedir. ESL programının B Seviyesine kayıt olan öğrenciler, daha önce temel seviyede yazılı gramer formları, basit cümle kurulumları görmüşlerdir ve belki (güçlükle) İngilizce iletişim kurabilmektedirler.
Seviye C
(Her kurs, 3 kredisiz kurs saatini kapsar)

ESL Okuma Becerileri - Seviye C
ESL Yazma Becerileri - Seviye C
ESL Sözel İletişim Becerileri - Seviye C
Bütünleyici Dil Becerileri - Seviye C
Seviye “C” kursuna kayıt olan öğrenciler, İngilizcede belli bir seviyede yeterlilik kazanmış olup, özellikle ihtiyaçlarını net bir şekilde ifade edebilmekte, kısa ve kapsamlı kompozisyonlar yazabilmektedirler. Bu ESL seviyesine kayıt olan öğrencilerin, herhangi bir kredi kazandıran kurs almalarına izin verilmemektedir.
Seviye D
(Her kurs, 3 kredisiz kurs saatini kapsar)

ESL Yazma Becerileri - Seviye D
ESL Sözel İletişim Becerileri - Seviye D
Seviye "D" kursuna kayıt olan öğrenciler, İngilizce eğitimde akıcı yeterlilik kazanmış durumadırlar. Bu öğrenciler, kendi dillerinden İngilizceye kolaylıkla tercüme yapabilmekte, İngilizceyi rahatça konuşabilmekte ve yazabilmektedirler:

Eğitim programından altı krediye kadar kredi alabilen öğrenciler, ileri İngilizce kursları (İngilizce Kompozisyon) veya yoğun okuma kursları (örn. Mikroekonomi) alamazlar. Seviye D ESL öğrencileri için uygun ders planları, kayıt esnasında tespit edilecektir.
Seviye E
(Her kurs, 3 kredisiz kurs saatini kapsar)
ESL Programı “E” Seviyesine kayıt olan öğrenciler, sadece kendilerini özel olarak genel akademik konular için hazırlayacak tek bir kurs alırlar. Öğrencilere, özellikle temel akademik yazıların yapısı ve yazma süreci hakkında eğitim verilir.

Gelişmiş ESL yazma çalıştayı

Bu seviyede yer alan öğrencilerin, İngilizce Kompozisyon I kursuna başlamadan önce bu kursu tamamlamaları gereklidir.

ESL programının fiyatları ve kurs başlama tarihleri için lütfen bize ulaşın.