תוכנית לתגבור לימודי אנגלית (IEP)

תוכנית זו מיועדת עבור סטודנטים שמעוניינים להרחיב ולשפר את כישורי התקשורת שלהם בשפה האנגלית בכל התחומים (קריאה, כתיבה, דקדוק, הגייה והבעה בעל-פה) .

להלן המאפיינים היסודיים של תוכנית תגבור לימודי האנגלית שלנו:

 • תקופת לימוד בת 2-48 שבועות
 • 10 רמות של רהיטות באנגלית
 • 6 שבועות לימוד בכל רמה
 • 20 שעות הוראה בשבוע
 • כמות בלתי-מוגבלת של שיעורי-עזר באנגלית
 • לימודים בלב מנהטן
 • מספר קטן של תלמידים בכיתה
 • מעבדות מחשבים
 • מחזורי שיעורים מתחילים מידי שבועיים

עם השלמת תקופת הלימוד?

 • תעודת השתתפות בתוכנית
 • זכאות להירשם לתוכניות לימוד אקדמיות דו-שנתיות מיוחדות