לימודי אנגלית כשפה שנייה (ESL)

הוראת אנגלית כשפה שנייה (ESL) מהווה כבר זמן רב אחד המרכיבים החשובים ביותר בהיסטוריה הפדגוגית-חינוכית של המרכז ללימוד שפה של ניו יורק (NYLLC). היא משמשת בתור עמוד השדרה להנחלת אוריינות בסיסית באנגלית. תוכנית הלימוד 'אנגלית כשפה שנייה' ב-NYLLC מספקת לקהילה הרב-תרבותית של סטודנטים מהגרים הזדמנות התנסות לשונית אינטנסיבית, תוך שימת דגש על החשיבות של שימוש מעשי בשפה האנגלית.

הסטודנטים הלומדים 'אנגלית כשפה שנייה' ב-NYLLC משתתפים במסלול לימודים שמטרתו היא לחזק היבטים רבים בחיי הסטודנט. בין התחומים השונים בחיי הסטודנט שעשויים להיות מושפעים מכך ניתן למנות סביבות לימודים אקדמיים אחרות, סביבות חברתיות, וכן סביבות מקצועיות/תעסוקתיות.

על מנת להקנות לסטודנטים את הרמות הגבוהות ביותר של שליטה ובקיאות באנגלית, תוכנית ההוראה המתקנת במסגרת מסלול 'אנגלית כשפה שנייה' כוללת חמש רמות של לימודים מוּגבּרים. התקדמות הסטודנטים נבחנת באופן עקבי ומדויק באמצעות עריכת מבחנים ברמת השליטה והבקיאות המתאימה.

הקורסים הנכללים במסלול לימודי 'אנגלית כשפה שנייה' מרכיבים מערכת לימודים שנוצרה במיוחד כדי לתת מענה לצרכים האקדמיים של קהילת הסטודנטים המגוונת הלומדת ב-NYLLC. קורסים אלה שמים דגש מיוחד על הבעה ועל אוריינות. סטודנטים הנזקקים להיטמעות רבה יותר בשפה עשויים להירשם תחילה לשיעורים ברמות הלימוד "A" ו-"B". סטודנטים מתקדמים יותר יוצבו ברמות הלימוד הגבוהות יותר (C, D או E).

הצבת הסטודנטים ברמות הלימוד השונות מבוססת על דרגת השליטה והבקיאות בשפה. דרגה זו נקבעת באמצעות מבחנים. הסטודנטים נבחנים על ידי המורים, שמעניקים בהתאמה ציונים המצביעים על הלימוד וההתקדמות.

רכיבי הציון כוללים: דקדוק, הבעה בעל פה, וכן קריאה, כתיבה וכישורי שפה משולבים. סטודנטים שאינם עומדים בדרישות של אחד או יותר מרכיבי הציון, נדרשים לחזור על הקורס. עם זאת, במקרה המיוחד שבו נצפית אי-התקדמות של הסטודנט ומופגנת אי-יכולת לתפקד ברמה משביעת רצון בשלושה או יותר מהרכיבים של מערכת השיעורים, תימסר לסטודנט הודעה על הפסקת השתתפותו בקורס.

הציונים הכוללים בבחינות משמשים מדד להצבה ברמות המתאימות של מסלול לימודי 'אנגלית כשפה שנייה', בכפוף למגבלה הבאה: על הסטודנטים להשלים את כל הרמות הבאות במסלול לימודי 'אנגלית כשפה שנייה' לפני שיוכלו להשתתף בקורס English Composition I ('הבעה בכתב באנגלית I').

רמה תיאור
רמה A
(כל קורס הוא בן 3 שעות ללא נקודות זכות אקדמיות)

כישורי קריאה ESL - רמה A
כישורי כתיבה ESL - רמה A
כישורי דקדוק ESL - רמה A
כישורי הבעה בעל-פה ESL- רמה A
כישורי שפה משולבים - רמה A
מערכת השיעורים ברמה A במסגרת לימודי 'אנגלית כשפה שנייה' (ESL) תוכננה במיוחד עבור סטודנטים שיכולתם לתקשר באנגלית מוגבלת מאוד. עבור סטודנטים אלה הוכנה מערכת שיעורים מתוגברת, המבוססת על רכיבי הלימוד השונים, תוך שימת דגש על הקניית כישורי קריאה, כתיבה, שימושים דקדוקיים, כישורי שפה משולבים והבעה בעל-פה.
רמה B
(כל קורס הוא בן 3 שעות ללא נקודות זכות אקדמיות)

כישורי קריאה ESL - רמה B
כישורי כתיבה ESL - רמה B
כישורי דקדוק ESL - רמה B
כישורי הבעה בעל-פה ESL- רמה B
כישורי שפה משולבים - רמה B
סטודנטים הרשומים לקורסים ברמה זו של לימודי 'אנגלית כשפה שנייה' (ESL) אינם רשאים להשתתף בקורסים שמקנים נקודות זכות אקדמיות. לסטודנט שלומד במסגרת מערכת השיעורים ברמה B של תוכנית 'אנגלית כשפה שנייה' (ESL) הוצגו כבר בעבר העקרונות הבסיסיים ביותר של המבנים הדקדוקיים בכתב והרכבת משפטים פשוטים, והוא אמור להיות מסוגל, אם כי במאמץ, לתקשר באנגלית.
רמה C
(כל קורס הוא בן 3 שעות ללא נקודות זכות אקדמיות)

כישורי קריאה ESL - רמה C
כישורי כתיבה ESL - רמה C
כישורי הבעה בעל-פה ESL- רמה C
כישורי שפה משולבים - רמה C
סטודנטים שלומדים בקורסים ברמה "C" השיגו בהצלחה רמה מסוימת של שליטה ובקיאות בשפה האנגלית, במיוחד בכל הקשור ליכולת לבטא בעל פה את צורכיהם בצורה ברורה ולכתוב חיבורים שלמים קצרים. סטודנטים הרשומים לקורסים ברמה זו של לימודי 'אנגלית כשפה שנייה' (ESL) אינם רשאים להשתתף בקורסים שמקנים נקודות זכות אקדמיות.
רמה D
(כל קורס הוא בן 3 שעות ללא נקודות זכות אקדמיות)

כישורי כתיבה ESL - רמה D
כישורי הבעה בעל-פה ESL- רמה D
סטודנטים שלומדים בקורסים ברמה "D" השיגו שליטה כמעט רהוטה בלימודי השפה האנגלית. סטודנטים אלה מסוגלים לדבר ולכתוב באנגלית בצורה נוחה, ולעבור בקלות משפת האם שלהם לאנגלית:

הסטודנטים רשאים להשתתף בקורסים של תוכנית הלימודים שמקנים עד שש נקודות זכות אקדמיות, ואינם רשאים ללמוד קורסים מתקדמים באנגלית (כגון הבעה בכתב באנגלית) או קורסים עם כמות גדולה של חומר-קריאה (לדוגמה, מיקרו-כלכלה). מערכת השיעורים המתאימה לתלמידי 'אנגלית כשפה שנייה' (ESL) ברמה D תיקבע במועד הרישום.
רמה E
(כל קורס הוא בן 3 שעות ללא נקודות זכות אקדמיות)
סטודנטים הרשומים לרמה "E" של תוכנית הלימודים 'אנגלית כשפה שנייה' (ESL) לומדים קורס אחד בלבד שמיועד להכין אותם באופן ספציפי לדרישות של מקצועות הלימוד האקדמיים המקובלים. בפרט, הסטודנטים ילמדו אודות האופן שבו יש לבנות חיבורים או מאמרים בסיסיים ואודות תהליך הכתיבה.

סדנה לכתיבה מתקדמת במסגרת לימודי 'אנגלית כשפה שנייה' (ESL)

סטודנטים שהוצבו ברמה זו חייבים להשלים קורס זה לפני שיוכלו להירשם לקורס English Composition I ('הבעה בכתב באנגלית I')

לקבלת מידע נוסף אודות מחירים ומועדי תחילת הלימודים במסגרת תוכנית הלימודים 'אנגלית כשפה שנייה' (ESL) שלנו, פנו אלינו.