תואר

לאחר שסיימתי את התכנית בשפת NYLLC English, סטודנטים יהיו זכאים להירשם באחת מהתוכניות שלנו מיוחדות, המתמקד בקריירה של שנות תואר אקדמי במכללת אס"א בניו-יורק או מיאמי.

ASA College אס"א מתמחה בהכנה אקדמית מסורתית איזון que תואר עם הכשרה מקצועית וניסיון מעשי. עם "קריירה הראשונה" que מיקוד מאפשר לתלמידים להתחיל מייד במחקר הגדול שנבחר, התוכניות שלנו נועדו לספק הסוג של מעסיקים ידע ומיומנויות מחפשים.