שאלות שנשאלות לעתים תכופות

מה עלי לעשות כשאגיע לניו יורק?

לפנות באופן מיידי אל היועץ לענייני סטודנטים בינלאומיים, על מנת שנוכל לקבוע לך מועד לביקור כדי להשלים את תהליך ההרשמה.


כמה יהיה עלי לשלם כדי להשיג אשרת סטודנט בארץ מגוריי?

על מנת לקבל את טופס I-20 הדרוש, יהיה עליך לשלם למרכז ללימוד שפה של ניו יורק (NYLLC) דמי בקשת קבלה ללימודים לסטודנטים בינלאומיים בסך 225.00$, וכן אגרת SEVIS (מערכת מידע לחילופי סטודנטים ומבקרים) בסך 200.00$.


אם לא אקבל אשרה, האם יוחזרו לי דמי בקשת הקבלה ללימודים ואגרת SEVIS?

לא. למרבה הצער, אין החזרים בגין אגרות ששולמו.


אם לא אקבל אשרה בעקבות הבקשה הראשונה שלי, האם אוכל לנסות שוב במועד מאוחר יותר?

כן! כל שעליך לעשות הוא לפנות אל המשרד לשירותי סטודנטים בינלאומיים. אחד הנציגים שלנו ייבחן אתך את המצב ויברר אתך מתי ברצונך להתחיל את הלימודים. לאחר מכן נשלח אליך טופס I-20 חדש שבו מצוין התאריך העתידי החדש לתחילת הלימודים.


אם אגיש בקשה-חוזרת לקבלת אשרה, האם אדרש לשלם את האגרות שוב?

התשלום בסך 225.00$ ל-NYLLC הוא תשלום חד-פעמי ואין צורך לשלמו שוב במקרה של הגשת בקשה-חוזרת. את אגרת SEVIS יהיה עליך לשלם שוב אך ורק אם לא קיבלת אשרה בתוך שנה אחת ממועד הגשת הבקשה. במקרה כזה, יהיה עליך לחזור שוב על תהליך הגשת הבקשה ולשלם את אגרת SEVIS פעם נוספת.


כמה זמן אוכל להישאר בארצות הברית עם אשרת הסטודנט שלי?

אשרת הסטודנט שלך תקפה כל עוד תמשיך/י לשמור על מעמדך כסטודנט/ית. פירוש הדבר השתתפות בשיעורים באופן קבוע ועמידה בכל ההתחייבויות הכספיות. אינך צריך/ה לחדש את האשרה שלך אם היא פוקעת בעת שהותך בארה"ב. עם זאת, במקרה שתצא/י מארה"ב לאחר מועד פקיעת האשרה שלך, יהיה עליך להשיג אשרה חדשה מהשגרירות האמריקאית בארצך לפני חזרתך לארה"ב.


לאיזה מסמכים אזדקק כדי לחדש את האשרה שלי בארץ מגוריי?

תזדקק/י לטופס I-20 שלך בתוקף (כשהוא חתום בעמודים 1 ו-3 על ידי היועץ לענייני סטודנטים בינלאומיים), וכן לדרכון.