Jak składać wniosek o wizę studencką F-1

Aby studiować w New York Language Learning Center, musisz najpierw złożyć wniosek i otrzymać wizę studencką (Klasyfikacja F1) w swoim kraju. Biuro Usług dla Studentów Międzynarodowych pomoże ci w tym procesie.

Złóż wniosek F1 o wizę / procedura uzyskania wizy studenckiej w USA

KROK PIERWSZY

Należy uzyskać pakiet informacyjny Usług dla Studentów Międzynarodowych. Jest on dostępny online, na e-mail, lub zwykłą pocztą. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się w tym pakiecie. Prosimy skontaktować się z Biurem Usług dla Studentów Międzynarodowych, jeżeli masz jakieś pytania w trakcie procesu aplikacji.

Wypełnij aplikację dla studenta międzynarodowego:

 1. Pamiętaj, aby wpisać swój adres w swoim kraju (jeżeli jest dostępny) oraz adres, pod którym będziesz przebywał w czasie nauki w New York Language Learning Center. Wpisz swój kraj urodzenia, obywatelstwo, płeć i datę urodzenia.
 2. Wpisz, jaki jest Twój program nauki.
 3. Wskaż, jaki jest cel uzyskania certyfikatu I-20 (Twój obecny status w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych)

  • uczestnictwo po raz pierwszy
  • aplikant ze zmianą statusu
  • student z przeniesienia
  • ponowna nauka
  Jeżeli przebywasz obecnie poza USA, wybierzesz "uczestnictwo po raz pierwszy". Jeżeli przebywasz obecnie w Stanach Zjednoczonych, prosimy o wskazanie, jaką wizę aktualnie posiadasz.
 4. Prosimy o zaznaczenie najwyższego uzyskanego wykształcenia.
 5. Prosimy o wpisanie osoby kontaktowej na wypadek sytuacji awaryjnej i podpisanie swojego wniosku.

KROK DRUGI

Prosimy o zapoznanie się z Listą Kontrolną Zapisów dla Studentów Międzynarodowych (strona pierwsza w Twoim pakiecie). Prosimy wybrać kolumnę, która najlepiej opisuje Twoją aktualną sytuację. Na przykład, jeżeli przebywasz za granicą, prosimy zapoznać się z kolumną "Początkowo".

Początkowo:

 • Prosimy o przedstawienie czytelnej kopii pierwszej strony Twojego paszportu i strony paszportu z fotografią.
 • Prosimy o przedstawienie dowodu, że Pani/Pan lub sponsor posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie wszystkich wydatków związanych z edukacja i życiem. Jest to wyciąg z banku potwierdzający przynajmniej 18 000 USD. Jeżeli wyciąg z banku jest wystawiony na Pana/Pani nazwisko, wtedy można pominąć krok #3.
 • Jeżeli wyciąg bankowy pochodzi od sponsora, wtedy musi ona/on:

  • wypełnić i podpisać oświadczenie pod przysięgą o udzieleniu wsparcia (dołączone do pakietu), jeżeli osoba ta jest obywatelem USA lub stałym rezydentem, lub:
  • wypełnić i podpisać Przyjęcie Osobistej Odpowiedzialności Finansowej Sponsora wobec the New York Language Learning Center (również w pakiecie), jeżeli mieszka za granicą.
 • wpłać 100 USD z tytułu opłaty za wniosek do Programu Intensywnej Nauki Języka Angielskiego (IEP). Ta płatność musi być zrealizowana w formie czeku pochodzącego z banku w USA, przekazu pieniężnego lub płatności kartą kredytową.
 • SEVIS FEE (Formularz I-901). Prosimy o zapoznanie się z "Instrukcjami Wnoszenia Opłat SEVIS I-901" znajdującymi w Twoim pakiecie informacyjnym. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami mającymi zastosowanie w Twojej sytuacji.
 • Prosimy o przedstawienie kopii dyplomu szkoły średniej i jej odpis w języku angielskim.
 • Prosimy o przedstawienie kopii zaświadczenia o szczepieniach ze swojego kraju pochodzenia (nie wymagane w przypadku Programu Intensywnej Nauki Języka Angielskiego (IEP)). Jeżeli nie można uzyskać takich informacji, można wykonać szczepienia nieodpłatnie w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiciel ds. Przyjęć New York Language Learning Center wyjaśni jak wygląda ta procedura po przybyciu do Nowego Jorku.

KROK TRZECI

Prosimy wysłać wszystkie powyższe materiały na adres kampusu New York Language Learning Center, w którym będziesz przebywać. Materiały te może również przynieść do New York Language Learning Center osobiście znajomy lub krewny z USA.

Gratulacje! Ukończyłeś Krok Trzeci.

Co stanie się teraz?

Jak tylko otrzymamy Twoje dokumenty, zaczniemy przetwarzać wniosek. Jeżeli wniosek jest kompletny, wydamy list akceptacyjny i formularz I-20. Zostaną one przesłane bezpośrednio do Ciebie bądź też krewny/znajomy może je odebrać w New York Language Learning Center i wysłać na Twój adres.

Po otrzymaniu dokumentów, upewnij się, aby:

 • podpisać swój wniosek I-20 i opatrzyć go datą
 • uiścić opłatę SEVIS (I-901) w wysokości 200 USD

Po wypełnieniu wszystkich powyższych kroków, możesz umówić się na spotkanie w swojej lokalnej Ambasadzie lub Konsulacie Stanów Zjednoczonych, gdzie zakończysz proces aplikacji i otrzymasz wizę studencką F-1.