כיצד להגיש בקשה לקבלת אשרת סטודנט F-1

כדי ללמוד במרכז ללימוד שפה של ניו יורק (NYLLC), עליך להגיש תחילה בקשה ולקבל אשרת סטודנט (סיווג F1) בארץ מגוריך. המשרד לשירותי סטודנטים בינלאומיים ישמח לסייע לך בתהליך זה.

תהליך הגשת בקשה לקבלת אשרה F1 / אשרת סטודנט ללימודים בארה"ב

שלב ראשון

עליך להשיג חבילת המידע של המשרד לשירותי סטודנטים בינלאומיים. ניתן להשיג אותה בצורה מקוונת, באמצעות דוא"ל, או באמצעות דואר רגיל. חבילת המידע כוללת את כל המסמכים והניירת הדרושים לך. נא לפנות אל המשרד לשירותי סטודנטים בינלאומיים אם ברצונך להציג שאלות כלשהן תוך כדי השלמת תהליך הגשת הבקשה.

מלא/י את הפרטים בטופס הבקשה לסטודנטים בינלאומיים:

 1. נא להקפיד לכלול בטופס את כתובתך בארץ מגוריך, וכן את הכתובת שבה תתגורר/י במהלך לימודיך במרכז ללימוד שפה של ניו יורק (אם ידועה). יש לכלול את פרטי ארץ הלידה שלך, ארץ האזרחות, המין ותאריך הלידה שלך.
 2. ציין/י את תוכנית הלימודים שלך.
 3. ציין/י את המטרה שלשמה ניתן לך אישור I-20 על קבלה ללימודים (הסטטוס הנוכחי שלך כלפי המשרד לביטחון פנים של ארצות הברית).

  • התייצבות ראשונית
  • בקשה לשינוי סטטוס
  • מעמד של סטודנט ממשיך
  • חידוש מעמד
  אם הבקשה מוגשת בעת שאת/ה מחוץ לארה"ב, עליך לבחור באפשרות "התייצבות ראשונית". אם את/ה שוהה כיום בארצות הברית, נא לציין איזה סוג אשרה יש ברשותך כיום.
 4. נא לציין את רמת ההשכלה הגבוהה ביותר שהשגת (סוג המוסד הלימודי הגבוה ביותר שבו השלמת את לימודיך).
 5. נא לספק פרטים נחוצים כלשהם ליצירת קשר במקרה חירום ולחתום על טופס הבקשה.

שלב שני

נא לעיין ברשימת-התיוג לרישום סטודנטים בינלאומיים (עמוד מס' 1 בחבילת המידע שברשותך). יש לבחור בעמודה שמתארת בצורה הטובה ביותר את מצבך הנוכחי. לדוגמה, אם את/ה שוהה מחוץ לארה"ב, עיין בעמודה שתחת הכותרת "Initial" (פנייה ראשונית).

פנייה ראשונית:

 • נא להמציא עותק קריא של עמוד מס' 1 בדרכון שלך, וכן של העמוד המכיל את תמונת הדרכון שלך.
 • נא להמציא ראיה לכך שיש ברשותך או ברשות נותן/ת החסות שלך אמצעים כספיים מספיקים לכיסוי כל הוצאות הלימודים והמחייה. ראיה כאמור היא דף חשבון בנק המציג יתרה של 18,000$ של ארה"ב לפחות. אם דף החשבון הוא על שמך, את/ה יכול/ה לדלג על נקודה מס' 3 להלן.
 • אם דף חשבון הבנק הוא על שם נותן/ת החסות שלך, חובה עליו/ה:

  • למלא את הפרטים ולחתום על תצהיר מתן התמיכה (Affidavit of Support), אם נותן/ת החסות הוא/היא אזרח/ית אמריקאי/ת או תושב/ת קבע. או:
  • Cלמלא את הפרטים ולחתום על אישור קבלת אחריות כספית אישית של נותן/ת החסות (Sponsor's Personal Affirmation of Financial Responsibility) כלפי המרכז ללימוד שפה של ניו יורק (הכלול אף הוא בחבילת המידע שברשותך), אם נותן/ת החסות מתגורר/ת מחוץ לארה"ב.
 • לשלם את דמי הגשת הבקשה עבור התוכנית לתגבור לימודי אנגלית (IEP). תשלום זה יכול להיעשות באמצעות המחאה המשוכה על בנק בארה"ב, באמצעות המחאת דואר או באמצעות כרטיס אשראי.
 • אגרת SEVIS (טופס I-901). נא לעיין במסמך 'הוראות לתשלום אגרת SEVIS I-901' (SEVIS I-901 Fee Payment Instructions) שבחבילת המידע שברשותך. נא לפעול על פי ההוראות המתייחסות למצבך.
 • נא להמציא עותק של תעודת סיום בית הספר התיכון וגיליון ציונים, באנגלית.
 • נא להמציא עותק של פנקס החיסונים שלך שהוצא על ידי הרשות המתאימה בארץ מגוריך (לא נדרש מהנרשמים לתוכנית לתגבור לימודי אנגלית (IEP)). אם אין באפשרותך להשיג את המידע הזה, תוכל/י להשלים את תהליך החיסונים ללא תשלום בארצות הברית. נציג משרד הקבלה של המרכז ללימוד שפה בניו יורק (NYLLC) ימסור לך הסברים בדבר תהליך זה עם הגיעך לניו יורק.

שלב שלישי

נא לשלוח את כל החומרים שצוינו לעיל אל הקמפוס של המרכז ללימוד שפה של ניו יורק (NYLLC) שבו את/ה מתעתד/ת ללמוד. באפשרותך גם לדאוג לכך שידיד או קרוב משפחה בארה"ב ימסור את החומרים האלה למרכז ללימוד שפה של ניו יורק במסירה אישית.

ברכותינו! השלמת את השלב השלישי.

מה קורה עכשיו?

מייד עם קבלת המסמכים שלך, אנו נטפל בבקשתך. אם הבקשה הוגשה בצורה מלאה, אנו נוציא עבורך מכתב קבלה וטופס I-20. מסמכים אלה יכולים להישלח אליך ישירות, או שידיד או קרוב משפחה יוכל לאסוף אותם עבורך במרכז ללימוד שפה של ניו יורק ולשלוח אותם אליך.

עם קבלת המסמכים שנשלחו אליך, נא להקפיד:

 • לחתום על טופס I-20 שברשותך ולרשום את התאריך.
 • לשלם את אגרת SEVIS (I-901) בסך 200.00$ של ארה"ב.

לאחר שתשלים/י כל השלבים שצוינו לעיל, תוכל/י לקבוע פגישה בשגרירות או בקונסוליה של ארצות הברית בארץ מגוריך, ולהשלים שם את תהליך הגשת הבקשה ולקבל את אשרת הסטודנט F-1 שלך.